Yaşar Üniversitesi – Enerji Sistemleri Mühendisliği

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Tanıtım Videosu

Bölümümüz Hakkında

“Enerji sistemlerini en verimli ve sürdürülebilir şekilde tasarlayan, geliştiren ve yöneten mühendislerin bölümü” Enerji; doğada, toplumda ve aslında evrende hemen hemen herşeyin merkezindedir. Enerji sistemleri mühendisliği, üretimden son kullanıma kadar, tüm enerji sistemlerin geliştirilmesinin çok disiplinli bir yaklaşımıdır. Sınırlı enerji kaynakları, enerji verimliliği/tasarrufu ve yönetimi, yenilenebilir enerji (güneş, biyokütle, hidrolik, rüzgar, jeotermal gibi),  artan enerji üretiminin ve kullanımının etkileriyle ilintili konular, enerji sistemleri mühendisliği dalında öğrenim görmüş uzmanlara olan ihtiyacı göstermektedir. Bu bağlamda, enerji sektörü;  çevresel sınırlamaların (yanma kaynaklı kirleticiler, sera gazı emisyonları gibi), yakıt fiyatlarının artmasının, fosil yakıtların kıtlaşmasının ve enerji piyasasındaki kontrolün azalmasının baskısıyla büyük bir değişime uğramaktadır.