Laboratuvarlar – Yaşar Üniversitesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde yer alan “Termodinamik ve Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı” başta “Enerji Sistemleri Laboratuvarı I” ve “Enerji Sistemleri Laboratuvarı II” dersleri olmak üzere Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Kütle Transferi gibi diğer ilgili dersler kapsamında öğrencilerimize uygulama yaptırmak amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar genel anlamda üç bölümden oluşmaktadır.

  1. Deney setleri: Şu an için toplamda 14 adet deney seti mevcuttur.
  2. Toplantı bölümü: Toplantı masası, koltuklar ve televizyondan oluşmaktadır.
  3. Mini sınıf: Kolçaklı sandalye ve akıllı tahtadan oluşmaktadır.
lab1
lab2 lab3

Toplam 14 adet olan deney setleri 5 farklı grup altında toplanmıştır.

1. Termodinamik Grubu

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü olarak enerji verimliliği, soğutma sistemlerinin tanıtımı, iklimlendirme uygulamlarının gerçekleştirilmesi ve ekserji (iş potansiyeli) uygulamaları konularının öğrencilere aktarılması kapsamında “Isı geri kazanımlı klima santrali ve temel soğutma” deney setleri laboratuvarımızda gerçekleştirilen uygulamalarda kullanılmaktadır.

lab4

Isı geri kazanımlı klima santrali

lab6Temel soğutma

 

2. Akışkanlar Mekaniği Grubu

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü olarak akışkan hareketinin doğasını ortaya koyan yasaları ve akış tiplerini, basınç kayıplarını ve nedenlerini, akışkan hareketini yönetmeyi öğrencilerimize teorik olarak gösterip ardından laboratuvarımızda mevcut olan “Seri – paralel santrifüj pompa, basınç kayıpları, hava tüneli ve hidrofor” deney setleri vasıtasıylagerçekleştirdiğimiz uygulamalarla güçlendiriyoruz.

lab7Hava tüneli lab8 

 

 

 

 

Hidrofor

lab9Basınç kayıpları lab10Seri-paralel santrifüj pompa

3. Isı Transferi Grubu

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü olarak öğrencilerimize bir enerji türü olan ısının geçiş mekanizmalarının öğretilmesi ve prensiplerinin belirlenmesi kapsamında iki dönem olarak vrilen teorik derslerin ardından laboratuvar uygulamaları ile desteklenmesi ele alınan “Radyasyon deney seti, çoklu ısı değiştirici, ısıl iletkenlik” deneyleri ile sağlanmaktadır.

lab11Radyasyon lab12Çoklu ısı değiştirici lab13Isıl iletkenlik

4. Yenilenebilir Enerji Grubu

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü olarak dünyanın küresel ısınma karşısında çözümler arasında gördüğü ve Avrupa Birliğinin 2020 yılı hedefleri kapsamında % 20 oranında artışı amaçladığı yenilenebilir enerji konusunda gerek öğrencilerimize üçüncü sınıfın her iki döneminde verdiğimiz derslerle gerekse labaratuvar uygulamaları ele aldığımız “Rüzgar ve güneş hücresi, hidroelektrik deney seti, biyoyakıtlar deney seti” cihazlarıyla büyük imkanlar sunmaktayız. Bu sayede öğrencilerimiz enerji üretim santrallerinin çalışma prensiplerini, yenilenebilir enerji türlerinin uygulama yöntemlerini öğrenebilmektedir.

lab14Rüzgar ve Güneş Enerjisi

lab15 Hidroelektrik

lab16

Biyoyakıtlar

5. Kontrol Sistemleri Grubu

Kontrol sistemleri belli eşik değerleri arasında sistemleri çalıştırması bakımından enerji verimliliği kapsamında oldukça önemlidir. Bu kapsamda labaratuvar uygulamalarında “Çoklu kontrol ve akıllı ev” deney setleri kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz bu sayede basınç, su seviyesi, vb. parametrelerin oransal ve integral kontrolünün nasıl gerçekleştiğini kavrayabilmektedir. Ayrıca akıllı ev deney seti ile evlerdeki kullanım alışkanlıklarının enerji verimliliğine etkisini ve enerji tüketimin yenilenebilir enerji ile ne derecede karşılanabileceği gözlemleyebilmektedir.

lab17Akıllı ev lab18Çoklu kontrol

 Yukarıda sözügeçen laboratuvar olanakları yanında, bölümümüzde yürütülen değişik ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri kapsamında oluşturulan deneysel sistemler ile de, öğrencilerimizin laboratuvar olanakları genişletilmektedir.

Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve kapsamında, “Elektrik Üretimi İçin Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde Araştırmaİşbirliği (Cooperation in Renewable Energy Technologies for Electricity Generation-REELCOOP)” isimli projeyle, 7.5 kW’lık Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemi (Building Integrated PV System) ile PV sistemlerin enerjetik ve ekserjetik performans testleri yapılabilecektir.

Ayrıca, TüBİTAK tarafından desteklenen (380 735 TL) ve üniversitemizde kurulan, “Özgün Güneş Fotovoltaik/Isıl (PV/T) Destekli Bir Atıksu Isı Pompası Sisteminin Tasarımı, Kurulumu ve Deneysel Araştırılması” isimli Ar-Ge projesi kapsamında, öğrencilerimiz çok değişik deneyleri yapabileceklerdir.

lab18 lab19

Bununla beraber, gerek Yaşar Holding şirketleri gerekse de İzmir’de bulunan değişik sanayi kuruluşları, öğrencilerimiz için gerçek uygulama alanları özelliği taşımaktadır. Öğrencilerimiz, hazırlananan föyler ile sahada bazı sistemlerin performansına yönelik gerçek testleri de yapabileceklerdir.

Sonuç olarak, bölümümüz, laboratuvar olanakları bakımından, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesine olanak sağlayacak niteliğindedir. Fakültemiz bünyesinde yer alan, Elektrik-Elektronik MühendisliğiBölümü’nde de, öğrencilerimiz, değişik elektriksel deneyleri yapabilmektedir.