REELCOOP PROJESİ’NİN YEDİNCİ GENEL TOPLANTISI BENGUERIR/FAS’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ – Yaşar Üniversitesi

REELCOOP PROJESİ’NİN YEDİNCİ GENEL TOPLANTISI BENGUERIR/FAS’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

REELCOOP projesinin yedinci genel toplantısı,  20-21 Eylül 2016 tarihlerinde,  Benguerir/Fas’daki Araştırma Enstitüsü IRESEN (http://www.iresen.org/en/)’de gerçekleştirildi. Dr. Arif Hepbaşlı ve Araş. Gör. Mustafa Araz söz konusu toplantıya katıldılar. Toplantıda,  üniversitemizde kurulan,  “Bina Entegre Fotovoltaik (BIPV)” sisteminin uzun süreli performans değerlendirmesini açıklayıp hakkında tartıştılar. BIPV sisteminin,  8 Şubat 2016’da devreye alınmasından beri son derece başarılı çalıştığı sonucuna varıldı.

r1