YAZ STAJI RAPORLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME – Yaşar Üniversitesi

YAZ STAJI RAPORLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yaz Stajı yapan öğrencilerin dikkatine;

Raporunuzda stajınızı gerçekleştirdiğiniz işletmenin detaylı tanıtımı, faaliyetlerinin açıklanması gibi bilgilerin yanısıra enerji konusunda hesaplamalar gerçekleştirmeniz de beklenmektedir. Hesaplamalarınızı aşağıdaki bilgiler ışığında gerçekleştiriniz;

  1. Staj yaptığınız işletme bir fabrika ise;
  • Fabrikanın Üretim Hattı Akış Şemasını raporunuzda gösteriniz. Ayrıca Bu şemayı baz alarak hattın enerji şemasını oluşturunuz (Hattaki her bir prosesteki yakıt, hava, su, buhar gibi giriş ve çıkşların gösterilmesi).
  • Hattaki her bir prosesin enerji dengesini (hesabını) yapınız (Ölçülemeyen değerler için kabul yapabilirsiniz).
  • Fabrikada herhangi bir hat bulunmuyorsa sıcak su kazanı, buhar kazanı gibi bir ısıl sistemin detaylı enerji dengesini (hesabını) yapınız.

2. Staj yaptığınız işletme yenilenebilir enerji konusunda çalışan bir işletme ise;

  • Kurulan veya projelendirilen yenilenebilir enerji sisteminin ekonomik fizibilitesini (yıllık üretimi, kurulum maliyeti, geri ödeme süresi analizi) yapınız.

Stajınız esnasında herhangi bir problemle karşılaşmanız veya danışmak istediğiniz bir konu olması halinde Yrd. Doç. Dr. Levent Bilir ile irtibata geçebilirsiniz.

Başarılı bir staj dönemi geçirmenizi dileriz.

Staj Komisyonu